Prisinformasjon

Penn

Vår timespris er kroner 1500 - 2000 eks. mva.  

Vårt salær tar utgangspunkt i den tid advokaten bruker på oppdraget. Andre faktorer som oppdragets art, sakens kompleksitet og omfang, påtatt ansvar, de verdier saken gjelder, den tilbudte kompetanse og sakens resultat, kan ha innvirkning på honoraret.

 

Fri rettshjelp eller rettshjelpsdekning

Avhengig av din inntekt og hva saken din gjelder, kan du ha krav på fri rettshjelp. Ved fri rettshjelp er egenandelen fra kr 995 til kr 4 975. I enkelte tilfeller kan klienten være fritatt for egenandel. Dersom du tror du kan ha krav på fri rettshjelp, er det praktisk at du tar med kopi av ligningen din til ditt første møte med advokat.

Mange personer har også rettshjelpsdekning i forsikringene sine. Advokaten kan hjelpe deg å finne ut om du er en av dem, og om din forsikring dekker den typen sak du har. Ved bruk av forsikringsdekning må klienten betale en egenandel som vanligvis er mellom kr 4 000 og 10 000, med tillegg av 20 % av det salær som overstiger egenandelen.

Advokaten kan gi nærmere opplysninger om beregning av egenandel ved forsikringsdekning eller fri rettshjelp.post@krogstad.no    +47 73 84 19 00