Om oss

Advokatfirmaet Krogstad ANS ble etablert i 1982 av advokat Harald Krogstad. Ved oppstarten var det bare Krogstad selv og hans sekretær, men allerede et par år etter ansatte Krogstad sin første fullmektig.

Advokatfirmaet Krogstad ANS har alltid hatt minst en fullmektig og svært mange av Trondheims advokater har hatt sin fullmektigtid hos Advokatfirmaet Krogstad. 

Firmaet har variert i størrelse og, ved siden av advokatvirksomheten, drevet med inkasso og eiendomsmekling. Eiendomsmeglerselskapet Adjudis AS ble i 2002 etablert som et eget selskap. I 2004 ble de medlem av Estatekjeden som en av Trondheim største eiendomsmeglere. Eiendomsmeglerselskapet ble solgt til DnB Nor Eiendomsmegling i 2005.

Firmaet Advokatfirmaet Krogstad ANS ble oppløst i 2017. Advokat Harald Krogstad og advokat Olav Kuvås driver imidlertid fortsatt advokatvirksomhet i kontorfellesskap. Hovedarbeidsområder er arv- og skifterett, skatt- og avgiftsrett, eiendomsrett, arbeidsrett, avtale- og kontraktsrett, odelsrett og ekspropriasjon.post@krogstad.no    +47 73 84 19 00