Yrkesskade

Skadet på jobben

YrkesskadeSkader og sykdom som oppstår ved utøvelse av et yrke regnes som yrkesskade og yrkessykdom. Har du vært utsatt for dette kan du ha krav på erstatning for ditt økonomiske tap etter yrkesskadeforsikringens bestemmelser.

Hva har du krav på?

Alle arbeidsgivere har plikt til å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Yrkesskadesaker kan også gi deg særlige rettigheter i forhold til NAV. Folketrygdloven gir personer som har vært utsatt for yrkesskade og yrkessykdom større og bedre dekning. Det er veldig viktig å melde inn yrkesskadesaker til NAV, forsikringsselskap og arbeidsgiver slik at meldefrister overholdes.

Hvordan vurderes skaden?

Det er ofte kompliserte og vanskelige medisinske og juridiske problemstillinger i yrkesskadesaker. Spesielt vil kravet til dokumentasjon være viktig. Vurderinger knyttet til årsakssammenheng og utmåling er vanskelig i yrkesskadesaker. Dette gjelder spesielt ved yrkessykdom. Ved yrkesskade er det en konkret og umiddelbar skadefølge som blir vurdert. Ved yrkessykdom er vanligvis ikke dette tilfelle. Her gjelder det i stedet å vurdere hvilken type påvirkning du har vært utsatt for, hvor lenge påvirkningen varte og hvilken sykdomsutvikling dette har resultert i.

Eksempel: Peder har fått påvist kreft. Han har jobbet som forsker og flere på arbeidsplassen har fått diagnosen kreft. Kan sykdommen knyttes til Peder sitt arbeid? Har Peder vært utsatt for radioaktiv stråling og hvor lenge? Dette er vanskelige spørsmål.

Dersom du har blitt skadet på jobben kan det være lurt å ta kontakt med advokat kort tid etter skaden, slik at du kan få innhentet nødvendig dokumentasjon og at meldefrister overholdes. Våre advokatfullmektiger Morten Solbu Jullumstrø og Grethe Alina Krogstad har arbeidsrett som sine spesialområder og kan hjelpe deg med å få oversikt over dine rettigheter.

 

 post@krogstad.no    +47 73 84 19 00