Skatt- og avgiftsrett

Selvangivelse og skatt - hvor vanskelig må det være?


20160418 125906 2Etter at man nå ikke lenger har noe plikt til å levere inn egen utfylt selvangivelse på papir, er alt blitt mye enklere. Det har sammenheng med at oppgaveplikten fra bank, offentlige kontorer og arbeidsgivere. Skatteetaten får stort sett de opplysninger de trenger for selv å fylle ut din selvangivelse. Det eneste du trenger er å se over selvangivelsen og kontrollere for at de opplysningene skatteetaten har stemmer. Dersom de gjør det, trenger du ikke å levere selvangivelsen.

Men ikke alle tar denne oppgaven så alvorlig. Det kan være lett å satse på at Skatteetatens opplysninger er riktige. Det kan medføre at ikke alle opplysninger som skulle vært med i selvangivelsen blir med, med en derpå følgende reaksjon fra Skatteetaten, herunder også straffeskatt.

Hva må du passe på i selvangivelsen?

Både pensjonister og yngre personer kan i løpet av året påta seg oppdrag mot betaling som blir å betrakte som næringsinntekt. En får da en plikt til å korrigere selvangivelsen. Dette gjelder ikke oppdrag fra stiftelser, frivillige organisasjoner, foreninger og lag som betales med mindre enn kr. 8,000,- for 2015 og kr. 10,000,- for 2016. Det er ingen begrensing på hvor mange slike oppdrag man kan ta i løpet av året og man har ikke plikt til å oppgi slike beløp i selvangivelsen. Det gjelder heller ikke for ungdom som har frikort gir rett lønn uten skatt opp til kr. 50,000,- for 2015.Kommer man imidlertid over disse beløpsgrensene har man plikt til å gi opplysninger om dette i selvangivelsen.

Har du solgt aksjer i løpet av året som har gått er det viktig at du setter deg nøye inn i reglene for hvordan dette skal rapporteres. Inntekt fra salg av aksjer er skattepliktig inntekt. Dersom man ikke rapporterer inn dette, kan man få straffereaksjoner fra skatteetaten.

Mange betaler for mye i skatt fordi de ikke har oversikt over fradragene sine. Her har Skatteetaten veiledningsplikt, men det kan likevel være vanskelig å sette seg inn i alle reglene.

Hva gjør jeg hvis jeg har oppgitt feil informasjon?

I løpet av de 30 årene vårt kontor har eksistert har vi hatt mange henvendelser fra mennesker som har fått problemer med Skatteetaten. De fleste har vært hederlige mennesker som bare har begått feil i informasjonen de har gitt Skatteetaten. Vår seniorpartner advokat Harald Krogstad har hjulpet mange personer til å finne en god løsning med Skatteetaten og få ordnet opp i sine skattespørsmål. Ta kontakt dersom du trenger gode råd i forbindelse med skatt, avgifter eller selvangivelse.post@krogstad.no    +47 73 84 19 00