Forvaltningsrett

SkjemaveldeStorebror følger med deg,
men advokaten din følger med storebror.

Hvis du ønsker å gjøre endringer på din eiendom, for eksempel sette opp en garasje eller bygge på huset, må du søke til riktig offentlig instans, nemlig kommunen. Kommunen skal vurdere om du bør få lov til det du søker. De vurderer blant annet om det vil føre til stor ulempe for naboene dine og om det er i tråd med utviklingsplanene for området du bor i. Hvor vidt du får det vedtaket du ønsker, beror mye på hvordan du legger frem saken for kommunen når du søker. Jo flere av kommunens spørsmål som er besvart og jo bedre forholdene rundt søknaden er redegjort for, jo større sjanse er det for at du får det vedtaket du ønsker.

Det juridiske området forvaltningsretten gir føringer hvor hvordan kommunen skal gjøre jobben sin og hvordan de skal vurdere søknaden. Derfor kan det lønne seg å få hjelp til utformingen av slike søknader av noen som kjenner forvaltningsretten og har laget slike søknader før. En advokat kan hjelpe deg med å formulere søknaden din godt og riktig så du slipper merarbeid og unngår feil.

Hva om jeg ikke får det vedtaket jeg ville?

Noen ganger fatter kommunen vedtak som den som søker ikke er enig i. Kanskje får du nei når du søker om noe som naboen din har fått ja til. Eller kanskje mener du at kommunen har lagt for stor vekt på noe som egentlig er en bagatell. Eller kanskje har du rett og slett glemt å ta med informasjon om noe i søknaden fordi du trodde folkene på kommunen visste det. Uansett hva årsaken er, kan man klage hvis man er misfornøyd og da kan det lønne seg å kontakte en advokat. Klagen må være begrunnet, møte riktige formkrav og det å klage kan være en stor jobb for noen som ikke kjenner systemet og ikke vet hvordan han skal gå frem. Selv om du ikke brukte advokat til å utforme selve søknaden, kan en advokat sette seg inn i saken og hjelpe deg med klagen.

Når noen andres vedtak berører deg

Du kan komme i kontakt med forvaltningsrett også uten at det er du som ønsker et bestemt vedtak. Den som fatter vedtaket, for eksempel kommunen, har plikt til å informere de som blir berørte. Dette betyr at hvis for eksempel naboen din får tillatelse til å bygge garasje, skal du få beskjed om det så du kan uttale deg. Slike varsel kan være veldig byråkratiske og det kan være vanskelige å forstå hva som er vedtatt, hvorfor det er vedtatt og hva det har å si for deg. Hvis du er uenig i et vedtak som allerede er fattet, kan det være vanskelig å vite hva dine rettigheter er. For eksempel har kommunen under behandlingen av vedtaket har plikt til å sørge for at saken blir så opplyst som mulig. Reglene sier også at en part som ikke har kjennskap til saken skal få forhåndsvarsel før vedtak blir fattet. Partene har også, med enkelte unntak, rett til å få se sakens dokumenter. Men hva vil det si at du skal varsles? Og når regnes du som part i saken? Når man sitter med slike spørsmål kan det være greit å oppsøke advokatbistand.

Hos Advokatkontoret Krogstad er vi flere som har lang erfaring med saker som gjelder offentlig myndighetsutøvelse. Vi er opptatte av å bruke et enkelt og tydelig språk og er gode til å oversette byråkratiske formuleringer. Vi kan oppsummere et 10-siders vedtak på en halv side og slik at du kan ta riktig beslutning for deg.

 post@krogstad.no    +47 73 84 19 00