Forbrukerkjøp

Forbrukerkjøp gjennomføres hele tiden. Noen ganger trenger man advokathjelp.Har du kjøpt katta i sekken?

Det er få rettsområder du kommer så ofte i kontakt med som forbrukerrett. Hver eneste dag inngår du mange flere forbruksavtaler enn du er klar over. Enten du reiser kollektivt eller fyller bensin på egen bil, enten du handler klær eller mat, enten du bruker mobilnett eller bredbånd, enten du besøker tannlegen eller treningsstudioet, er du forbruker. Bak alle disse produktene som du trenger i hverdagen står det en leverandør som har lovet å levere. De aller fleste av disse transaksjonene går smertefritt for seg og da tenker man gjerne ikke over at de er regulert gjennom forbrukerretten. Men når noe går galt, får man gjerne et behov for å sette seg inn i sine rettigheter.

Når gjelder forbrukerkjøpsloven?

Forbrukerkjøpsloven gjelder i de tilfellene der man kjøper noe til seg selv som privatperson. Privatperson er du når du ikke representerer noen andre enn deg selv og ikke skal bruke tingen videre i salgsvirksomhet. Dersom du kjøper noe som skal brukes i næringsvirksomhet, altså et firma, er det ikke forbrukerkjøp. Da gjelder kjøpsloven. Vi har altså en egen lov som regulerer transaksjoner mellom privatpersoner og firmaer.

Hva står det i forbrukerkjøpsloven?

Hensikten med loven er å beskytte den svake parts rettigheter, og i en salgssituasjon er det forbrukeren som er den svake part. Forbrukerkjøpsloven er ufravikelig. Det betyr at det ikke er lov å avtale dårligere vilkår for forbrukeren enn det som følger av loven. Men loven inneholder også noen paragrafer som sikrer at selgeren ikke kommer for ugunstig ut. Det er lurt å vite som forbruker at også selgeren har noen rettigheter. For eksempel har selgeren i de fleste tilfeller en rett til å forsøke å reparere varen dersom den er ødelagt. Det er også verdt å merke seg at man som forbruker har noen plikter. I tillegg til at forbrukeren skal betale på riktig måte til riktig tid, er også forbrukeren forpliktet til å hjelpe selgeren å levere. Man kan for eksempel ikke bestille noe levert, aldri være hjemme til å ta imot og så klandre selgeren for ikke å ha levert.

Hva betyr det som står i loven egentlig?

Som med de fleste lover er reglene som står i loven ganske greie. Det er tolkningen av lovens ordlyd som er problemet. De fleste vil være enige i at man skal kunne heve et kjøpe dersom tingen ikke er levert innen rimelig tid. Men hva er rimelig tid? Og det høres også greit ut at hvis man vil kreve omlevering må selgeren få tilbake den opprinnelig leverte varen i vesentlig samme stand som den var når han leverte den. Men hva vil vesentlig samme stand si? Svaret på slike spørsmål finner man gjerne andre steder enn i loven. Man bruker blant annet forarbeider til loven og tidligere dommer. Dette kan være mye å sette seg inn i, og det kan være lurt å bruke en advokat.

Hos Advokatkontoret Krogstad har vi god oversikt over hvilke lover og regler som gjelder for forbrukerkjøp. Advokatfullmektig Grethe Alina Krogstad har erfaring fra flere typer forbrukerkjøp og kan hjelpe deg med å få det du har krav på, enten du er selger eller kjøper.post@krogstad.no    +47 73 84 19 00