Ektepakt

EkttepaktForsikring mot krangel?

Kan man forsikre seg mot fremtidige krangler? Man kan faktisk forsikre seg mot noen krangler. Ektepakter og samboeravtaler, også kjent som samlivsavtaler, hjelper mennesker å unngå de store konfliktene ved samlivsbrudd. Når man er forelsket føles det kanskje litt rart å inngå en avtale om hva som skal skje dersom det blir slutt mellom dere. Man håper jo at det aldri skal skje. Slik fungerer de fleste forsikringer. Vi tror jo ikke at huset skal brenne ned eller at vi skal bli syke på ferie, men vi har innboforsikring og reiseforsikring likevel fordi da kjenner vi oss litt tryggere. Slik er det også med samlivsavtaler. Vi håper at vi aldri får bruk for den, men vi blir veldig glade for å ha den den dagen vi får bruk for den.

Står ikke alt vi trenger i loven?

Når man bor sammen, har felles økonomi og deler verdier lønner det seg å ha en avtale om hvordan man skal dele verdier og utgifter om det skulle blir samlivsbrudd. Feilen mange begår er at de tror at det står i loven hvordan du og din partner skal dele for at det skal bli rettferdig for dere. Det er feil. Det som står i loven er hvordan lovgivere har sett for seg at det blir mest rettferdig for de fleste par å dele. Det er ikke sikkert det som står der passer hundre prosent for deg og din partner. Virkeligheten er ofte ikke helt slik som det står i loven og det er ikke så lett for lovgiverne å lage lover som skal passe helt perfekt til alle. De fleste par har noen muntlige avtaler seg i mellom eller økonomiske ordninger som er spesielle for dem. For å sikre seg at disse blir tatt med i et oppgjøre ved et eventuelt brudd, er det best å skrive dette ned i en ektepakt eller en samboeravtale.

Hva bør være med i en slik avtale?

Det viktigste som skal stå i en samlivsavtale er
• Hva dere eier
• Hvem som eier hva
• Hvem som skal ha hva ved et brudd
Det er også mulig å avtale hvordan dere skal gå frem når dere skal dele eiendelene for å unngå konflikter. For eksempel kan det være at dere eier et hus sammen hvor A eier 80 % og B eier 20 %. Ved et eventuelt brudd skal B ha rett til å bli boende i huset, men han må da kjøpe de resterende 80 % av A til markedspris. Denne prisen skal fastsettes av en uavhengig takstmann. Slikt kan stå i avtalen. Advokaten som setter opp avtalen for dere kommer til å spørre vet hva han skal spørre om for å sikre at deres avtale omfatter det dere trenger.

Hva om noe endrer seg?

I løpet av et langt liv kan økonomi og andre forhold endre seg. Dette gjelder også i et parforhold. Kanskje har dere kvittet dere med eiendeler som er omtalt i avtalen. Kanskje har dere kjøpt nye ting som burde vært omtalt i avtalen. Da er det greit å vite at det er lett å endre på en samlivsavtale. Advokaten din kan gjøre endringer som dere begge er enige om på den ekstisterende avtalen etter deres instrukser. Alt du og din partner trenger å gjøre er å skrive under på den nye avtalen.

Må vi følge avtalen?

Det er du og din partner som bestemmer over deres eiendeler og avtalen er en avtale mellom dere to for å hjelpe dere. Dersom dere to er enige om å sette avtalen til side og dele på en annen måte enn det som er avtalt, kan dere det. Det er ikke noe som staten eller advokaten eller noen andre har noe med. Men dersom dere ikke skulle bli enige, kan begge to kreve at den andre holder seg til det som står i avtalen. Derfor kan ektepakt og samboeravtale sees på som en slags forsikring i tilfelle det skulle oppstå noen uenigheter. Med en slik avtale kan man unngå store konflikter og dyre rettssaker. Og skulle dere ikke få bruk for den, har dere ikke tapt noe mer enn det det kostet å få satt opp avtalen.

Hva koster en slik avtale?

Å få satt opp en ektepakt eller samboeravtale trenger ikke å koste så mye. Hvor lang tid advokaten trenger på det, kommer an på hvor komplisert nettopp deres økonomi og parforhold er og hvor godt forberedt dere er til møtet med advokaten. Det lønner seg å snakke sammen og bli enig om hva dere vil at skal stå i avtalen på forhånd. Det er også lurt å lage en oversikt over eiendeler og avtaler dere i mellom som dere vil at skal være omtalt i ektepakten eller samboeravtalen før dere kommer til det første møtet med advokaten. Da sparer man tid hos advokaten. De enkleste ektepaktene og samboeravtalene kan koste så lite som 5000,-. Hvis advokaten må bruke mer tid enn vanlig kan det imidlertid koste mer. Uansett er ektepakt og samboeravtale en god investering hvis det skulle bli brudd.
Hos Advokatfirmaet Krogstad har vi lang erfaring med samlivskontrakter og vet hvordan vi skal sette dem opp slik at du og din partner er godt forsikret mot krangel i fremtiden. Vår advokatfullmektig Grethe Alina Krogstad har utdannelse innen kommunikasjon og mekling, og vet hva som skal til for å skrive en god avtale som er ikke er til å misforstå. Ta kontakt. post@krogstad.no    +47 73 84 19 00