Advokatmekling

AdvokatmeklingHva er advokatmekling?

Advokatmekling skjer ved at to parter som er uenige, ber en advokat om hjelp til å forhandle frem og sette opp en avtale mellom dem. Mekling er en rimelig måte å få avgjort saker som ikke trenger å havne i retten, og i enkelte typer saker er det også et krav at mekling skal være forsøkt før saken kommer for retten. Slik mekling kalles rettsmekling, men har samme mål som advokatmekling; nemlig at partene frivillig skal komme til enighet. En dyktig mekler kan se saken like godt fra begge sider og hjelpe dere å komme til enighet. Advokaten kan som regel ta imot dere mye raskere enn om man skulle søkt mekling hos en dommer. Ved å bruke advokatmekler i stedet for å gå til hver sin advokat, sparer begge parter som regel både tid og penger.

Avtale bedre enn dom?

Dersom en sak føres for retten vil en part vinne og en part tape. Gjennom advokatmekling kan man imidlertid komme fram til en avtale der begge parter vinner. En frivillig inngått avtale mellom partene vil som regel inneholde gode kompromisser hvor begge parter vinner noe, og begge parter må avstå noe. Når man mekler kan man, i motsetning til under en rettsak, også snakke ut om forhold som ligger utenfor den aktuelle tvisten. Dette sørger for at partene også kan ha et forhold til hverandre i tiden etter konflikten og det er som regel like viktig som å få avgjort saken. Verden er liten og uansett om den du har blitt uenig med er et familiemedlem, en nabo, en venn eller en forretningspartner, er sjansen stor for at du vil få med denne personen å gjøre igjen på et senere tidspunkt i livet. Da er det bedre for begge parter å ha kommet til enighet med hjelp fra en mekler enn at en av partene vinner saken i retten.

Hva gjør mekleren?

Partene trenger ikke å være enige om å bruke advokatmekler før de kontakter advokaten. Ofte starter prosessen med at den ene parten kontakter advokaten og ber han om å ta kontakt med den andre parten og foreslå at de prøver mekling. Advokatmekleren er nøytral og tar ikke parti med noen av partene. Advokatmekleren er ikke en dommer og det er ikke meklerens jobb å fortelle dere hvem som har rett og hvem som tar feil, men å hjelpe dere til å bli enige om det selv. Advokatmekling foregår som regel ved at partene møtes på advokatens kontor og forhandler frem avtalen på stedet. Ofte holder det med ett møte, noen ganger må man møtes flere ganger. Advokaten kan også fungere som en mellommann slik at partene ikke trenger å snakke sammen. Slik mekling kan fint gjøres over telefon.

Hva koster advokatmekling?

Prisen på advokatmekling varierer etter hvor lang tid man bruker på å bli enige, men sluttsummen ender alltid lavere enn den ville blitt ved en rettssak. Ved mekling bruker begge parter den samme advokaten og utgiftene blir dermed halvparten sammenlignet med om man skulle gått til hver sin advokat. Det vanlige er at partene deler utgiftene til mekler likt i mellom seg.

Advokat Harald Krogstad er en erfaren advokat som alltid jobber for å finne den løsningen som er praktisk best, ikke bare juridisk riktig. For Harald er en god løsning en løsning som begge parter kan leve godt med i årene som kommer. Harald er autorisert advokatmekler, og beskrives som tillitsvekkende og dyktig.

 post@krogstad.no    +47 73 84 19 00